Henk en Ben
Ben en Henk (links) de Wijse

Over Henk de Wijse

Ik heb na de lagere school de MAVO gedaan, gevolgd door de Middelbare Land- en Tuinbouwschool. Hier ben ik in 1982 geslaagd.

Eerst heb ik een aantal jaren in de keukenbranche gewerkt, daarna ben ik hovenier geworden en nog wat later chauffeur bij een winkelbedrijf.

Na een aantal jaren kreeg ik de mogelijkheid om bij Spann-Eerden te beginnen als timmerman, en tegelijk een opleiding daarvoor te volgen.
Vanaf die tijd heb ik met mijn broer Ben samengewerkt.